Prestasjon vs. meditasjon? – Ikke enten/eller!

meditasjon-prestasjon

Post-mindfulness gir deg verktøy til å være mer nærværende. Det leder til bedre prestasjoner. Omvendt lærer du hvordan du kan gå dypere inn i nærværet gjennom ditt arbeid og liv for øvrig, og dermed bidrar enhver aktivitet du utfører til at du lever er mer bevisst liv.


Dine behov heller en slik «man» alltid har gjort det

meditasjonens-mange-ansiker

Meditasjon kan se ut på mange måter. I Post-mindfulness setter vi deg og dine behov i sentrum. Det trenger ikke å gå inn i rare stillinger. Isteden føler vi på hva som er riktig for deg.


Hvis du tar av!

meditasjon

Post-mindfulness handler mer om å leve hele livet enn å sitte timevis i lotus (vel, vi bruker overhodet ikke lotus-stilling fordi de færreste har utbytte av den, men vi gleder oss til å jobbe med noen som er rede for den og som vokser i lotus!). Likevel, velger du å gå inn i dybden på den stille meditative praksisen kan du regne med å oppleve salige stunder hvor alt er vidunderlig annerledes. Etter hvert blir denne tilstanden permanent.


Gi slipp – også på gleden! Hæ?!

kvinne holder tilbake mann

De aller fleste ønsker at ting skal bli bedre, og det kan definitivt bli slik hvis vi bruker teknikker fra Post-mindfulness. Likevel har vi gjerne en formening om hvordan ting skal se ut. Slike formeninger begrenser ting. I det vi eier noe betyr det også at vi kan miste det. Dermed er det ikke sikkert at vi har det lenger i framtiden, og dermed har vi gått ut av nået. Hvis vi derimot kan gi slipp, også på gleden, kan vi være mye mer autentisk i den. Virkeligheten kan fremstå med nye farger – ikke bare farger vi kunne forestille oss på forhånd, men med uante fargenyanser. Dette betyr ikke at Post-mindfulness mener at ”åpne ekteskap” er best (j.fr. bildet). Men hva med å gi slipp på din partner slik at partneren får komme til deg? Hva med å gi slipp så mye at du bedre kan se de unike kvalitetene ved din partner heller enn kvalitetene som går etter dine preferanser? Tør du å elske din partner som hun er? Ikke minst, tør du å gi slipp så mye at din partner får uttrykke seg slik at du virkelig vet hvem du elsker?


Nærvær for hele livet!

tango-meditasjon

Målet med meditasjonen er å bli mer nærværende i hele livet. I Post-mindfulness bruker vi meditasjonsformer som handler om å kunne akseptere det som er heller enn at vi skal ”tømme oss” eller å ”slutte å tenke”. Det gjør at vi blir mer nærværende i alt vi gjør. Vi blir mer spontane og lekefulle, vi kommer bedre i kontakt med vår intuisjon, og vi blir gladere. Vi vet at disse to aktivt bruker teknikker fra Post-mindfulness til å bli mer nærværende i hele livet, fordi en av de er undertegnede (Magnus), og den andre er hans tangopartner.


Kropp, sjel og ånd

De færreste har ferdigheter som denne kvinnen. Likevel sier hun mye om innstillinger vi alle kan ha. Innen Post-mindfulness bruker vi de teknikkene du trenger for å bli mer nærværende her-og-nå, uansett hvilke disse er. Hvis du for eksempel trenger å ta tak i fysiske problemer så gjør vi det, og vi lærer så å integrere fysikken i så vel arbeidslivet som i privatlivet. Mest av alt sier imidlertid dette bildet noe om at vår nærværspraksis er noe vi aldri legger fra oss. Bildet sier vel også noe om at nærvær kan se ut på mange forskjellige måter.

De færreste har ferdigheter som denne kvinnen. Likevel sier hun mye om innstillinger vi alle kan ha. Innen Post-mindfulness bruker vi de teknikkene du trenger for å bli mer nærværende her-og-nå, uansett hvilke disse er. Hvis du for eksempel trenger å ta tak i fysiske problemer så gjør vi det, og vi lærer så å integrere fysikken i så vel arbeidslivet som i privatlivet. Mest av alt sier imidlertid dette bildet noe om at vår nærværspraksis er noe vi aldri legger fra oss. Bildet sier vel også noe om at nærvær kan se ut på mange forskjellige måter.


Nå!

mann løper etter pc

Tenk om denne mannen hadde stoppet opp. Man trenger ikke å være psykolog for å kunne ane at han ville fått mer gjort i så fall. Han ville helt sikkert følt seg bedre også.